Visuell Inspeksjon

VT (Visuell Inspeksjon) benyttes ved søk etter feil, mangler, deformasjoner, uønsket geometri, mm. i overflaten. Metoden benyttes for alle typer metaller og overflater, for sveis og grunnmaterialer

Øst Inspeksjon AS

Etablert 2018. Heleid av våre ansatte.

Kompetanse og kvalitet er det vi livnærer oss på. Vi har høyt fokus på uavhengighet og integritet som leverandør av våre tjenester. Med forankring i Sarpsborg kommune betjener vi et voksende NDT marked over hele Øst-Norge, samt fabrikasjonskontroll og sveiseoppfølging på verdensbasis