Ultralyd Inspeksjon

UT (Ultralyd inspeksjon) benyttes for søk etter feil i metaller, kompositt mm. Metoden baserer seg på lydpulser som blir sendt inn i materialer og reflekteres fra evt. defekter mm.

Metoden egner seg til funn av plane feil (bindefeil og sprekker), lamineringer, Volumetriske feil (slagg og porer).

Metoden egner seg også til tykkelsesmåling.

Øst Inspeksjon AS

Etablert 2018. Heleid av våre ansatte.

Kompetanse og kvalitet er det vi livnærer oss på. Vi har høyt fokus på uavhengighet og integritet som leverandør av våre tjenester. Med forankring i Sarpsborg kommune betjener vi et voksende NDT marked over hele Øst-Norge, samt fabrikasjonskontroll og sveiseoppfølging på verdensbasis