Røntgen Inspeksjon

RT (Røntgen inspeksjon) benyttes for å avdekke evt. indikasjoner som kan befinne seg hvor som helst i det materialet som testes, f.eks. volumfeil (porer, slagg mm), plane feil og overflatefeil.

Metoden kan benyttes på alle type materialer. Inspeksjonen utføres ved at materialet bestråles med røntgen/gamma stråling, på motsatt side av emnet plasseres en detektor (film) som blir svertet med et avtrykk som så kan avleses og tolkes.

Øst Inspeksjon AS

Etablert 2018. Heleid av våre ansatte.

Kompetanse og kvalitet er det vi livnærer oss på. Vi har høyt fokus på uavhengighet og integritet som leverandør av våre tjenester. Med forankring i Sarpsborg kommune betjener vi et voksende NDT marked over hele Øst-Norge, samt fabrikasjonskontroll og sveiseoppfølging på verdensbasis