Penetrant inspeksjon

PT (Penetrant inspeksjon) benyttes som overflate inspeksjon ved søk etter porer, sprekker med mer (som bryter overflaten), på alle materialer som ikke er sugende eller porøse. Metoden har god følsomhet for små indikasjoner, og inspeksjonsresultat foreligger umiddelbart etter endt inspeksjon

Øst Inspeksjon AS

Etablert 2018. Heleid av våre ansatte.

Kompetanse og kvalitet er det vi livnærer oss på. Vi har høyt fokus på uavhengighet og integritet som leverandør av våre tjenester. Med forankring i Sarpsborg kommune betjener vi et voksende NDT marked over hele Øst-Norge, samt fabrikasjonskontroll og sveiseoppfølging på verdensbasis