Eddy Current – Virvelstrøm

ET (Eddy Current, eller virvelstrøm) benyttes for å avdekke feil i alle elektrisk ledende materialer. Metoden kan benyttes på emner med malingsbelegg, og avdekker sprekker på og under overflaten, kontroll av varmeskade mm.

Øst Inspeksjon AS

Etablert 2018. Heleid av våre ansatte.

Kompetanse og kvalitet er det vi livnærer oss på. Vi har høyt fokus på uavhengighet og integritet som leverandør av våre tjenester. Med forankring i Sarpsborg kommune betjener vi et voksende NDT marked over hele Øst-Norge, samt fabrikasjonskontroll og sveiseoppfølging på verdensbasis