NDT

Ikke destruktiv testingVisuell Inspeksjon

VT benyttes ved søk etter feil, mangler, deformasjoner, uønsket geometri, mm. i overflaten. Metoden benyttes for alle typer metaller og overflater, for sveis og grunnmaterialer.


Magnetpulver inspeksjon

MT/MPI benyttes på ferromagnetiske materialer, for å detektere feil i eller rett under overflaten, som sprekker, porer mm. Metoden har stor følsomhet for små indikasjoner, og gir umiddelbart inspeksjonsresultat.


Penetrant inspeksjon

PT benyttes som overflate inspeksjon ved søk etter porer, sprekker med mer (som bryter overflaten), på alle materialer som ikke er sugende eller porøse. Metoden har god følsomhet for små indikasjoner.


Røntgen inspeksjon

RT benyttes for å avdekke evt. indikasjoner som kan befinne seg hvor som helst i det materialet som testes, f.eks. volumfeil (porer, slagg mm), plane feil og overflatefeil. Metoden kan benyttes på alle type materialer.


Ultralyd inspeksjon

UT benyttes for søk etter feil i metaller, kompositt mm. Metoden egner seg til funn av plane feil (bindefeil og sprekker), lamineringer, Volumetriske feil (slagg og porer). Metoden egner seg også til tykkelsesmåling.

ET

Virvelstrøm

Eddy Current – ET benyttes for å avdekke feil i alle elektrisk ledende materialer. Metoden kan benyttes på emner med malingsbelegg, og avdekker sprekker på og under overflaten, kontroll av varmeskade mm.

PMI

Positiv material identifikasjon

PMI benyttes for å identifisere materiale ved bruk av røntgenfluorescens. Metoden egner seg for sveis og grunnmaterialer.HT

Hardhetsmåling

HT benyttes for å verifisere hardheten i et materiale. Metoden egener seg for alle metalliske materialer.