Inspeksjonstjenester og fabrikasjonskontroll

Fabrikasjonskontroll

Vi har lang erfaring fra prosjekter hvor vi har hatt rollen som kjøpers representant. Da gjerne fra etablering av krav spesifikasjon til prekvalifisering og helt frem til overlevering. Dette gjennomføres gjerne i form av fabrikasjonsoppfølgninger/revisjoner.

Sveiseinspeksjon, NS 477

Våre sveiseinspektører er utdannet i henhold til NS 477. Vi utfører sveiseinspeksjon før, under og etter sveising i henhold til krav spesifikasjon/standard. Typiske normer er Norsok M-101, M 601, AWS, ASME, DNV, NS-EN 1090, NS-EN ISO3834. I tillegg har vi lang erfaring med inspeksjoner i henhold til prosesskodene for bruer.:

  • Visuell inspeksjon i forbindelse med leveranser av sveiste konstruksjoner.
  • Visuell inspeksjon i forbindelse med leveranser støpte og smidde produkter.
  • Inspeksjon av kabel/wire produksjon. Typiske bruksområder er brukonstruksjoner.
  • Inspektør/3 part representant ved mottakskontroll/FAT av underleveranser.

Inspeksjon Overflatebehandling, FROSIO NS 476

  • Vår inspektør innehar Frosio Level III (Rødt sertifikat) og har lang erfaring i forbindelse med oppfølging/inspeksjon av maling og belegg fra både inn og utland.
  • Bistand i forbindelse med korrosjonstekniske problemstillinger.
  • Generell inspeksjon under utførelse av overflatebehandlingsprosessene.
  • Inspeksjon av galvaniserte produkter. Bistand både før under og etter utførelse for å sikre korrekte leveranser.
  • Inspeksjon av eksisterende konstruksjoner for å avklare vedlikeholdsbehov.
  • Inspektør/3 part representant ved mottakskontroll/FAT av underleveranser.

Kvalifisering av sveiseprosedyrer

Vi kan ved hjelp av våre samarbeidspartnere bistå deres bedrift med kvalifisering av sveiseprosedyrer.

Vi kan hjelpe!

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av deres behov. Vi har lang og bred bransjeerfaring og kan bidra i prosjekter med faglig kompetanse og kvalifisert rådgivning.

Vi har høyt fokus på uavhengighet og integritet som leverandør av våre tjenester.

Ta kontakt

parallax background

Kompetanse og kvalitet

Kompetanse og kvalitet er det vi livnærer oss på. Vi har høyt fokus på uavhengighet og integritet som leverandør av våre tjenester. Med forankring i Sarpsborg kommune betjener vi et voksende NDT marked over hele Øst-Norge, samt fabrikasjonskontroll og sveiseoppfølging på verdensbasis.